Připraven na novou výzvu? Pojď k nám

Co je konverze a konverzní poměr (Conversion Rate)?

Konverzní poměr je jeden z nejdůležitějších ukazatelů online marketingu. Nejčastěji je využívaný jako přímý ukazatel výkonnosti microsity, či landing page. Vyjadřuje procento návštěvníků, kteří na stránce vykonali požadovanou akci a změnili se tak (konvertovali) z běžných návštěvníků na vaše zákazníky, abonenty apod.

Konverzní poměr je udávaný jako procentuální poměr počtu úspěšně vykonaných akcí k počtu návštěv na stránce.

Jednoduchý příklad: Na vaší stránce jste měli 1000 návštěv a 50 objednávek produktu. Konverze vaší stránky je tedy 5%.

Požadovanou akcí, kterou návštěvník na stránce vykoná, může být např.:

  • realizování online objednávky produktu či služby,
  • registrace na stránce,
  • registrace newslettra,
  • vyplnění kontaktního formuláře,
  • vyplnění anketového formuláře,
  • stáhnutí souboru,
  • jakákoli účelově stanovená aktivita, která přesahuje běžné prohlížení stránek.

Šikovní lidi patří do TRIADu

Momentálně nikoho nehledáme, ale kdo ví. Pokud si myslíš, že do TRIADu patříš, napiš nám a kdo ví, třeba se něco objeví.