Připraven na novou výzvu? Pojď k nám

Co je to SWOT analýza

Název SWOT analýza pochází ze čtyř anglických slovíček – Strenght, Weakness, Oportunity a Threat. V překladu to znamená, že se tak analyzují silné a slabé stránky podniku, zároveň i příležitosti, které podnik má a ohrožení, které na firmu vyplývají. Silné a slabé stránky představují vnitřní prostředí podniku, příležitosti a ohrožení zase vyplývají z vnějšího prostředí.

SWOT analýza vypadá asi tak, že se do tabulky zapíší silné a slabé stránky podniku, příležitosti a také ohrožení. Následně se všechny obodují (škálu si určí tvůrce sám, ale většinou se bodují v rozmezí 1 – 5 bodů, kde body 1 a 2 představují nízkou důležitost, body 3 a 4 střední důležitost a bod 5 vysoká důležitost). No a poté se tyto body jednotlivých kategorií sčítají.

To však není všechno. Aby marketingovým a projektovým manažerům SWOT analýza k něčemu byla, nestačí jen obodování faktorů. A proto nastupuje graf!

Výsledek ze slabých stránek se odčítá od výsledku silných stránek, výslede ohrožení se odečítá od příležitostí a výsledné hodnoty se zakreslí do grafu. Výsledný vektor označuje kvadrant, ke kterému je přiřazená konkrétní strategie.

Těmito strategiemi jsou strategie ofenzivní, strategie defenzivní, strategie spojenectví a strategie úniku. A protože to je na dlouho, o těchto konkrétních strategiích si povíme více zase jindy :).

Šikovní lidi patří do TRIADu

Momentálně nikoho nehledáme, ale kdo ví. Pokud si myslíš, že do TRIADu patříš, napiš nám a kdo ví, třeba se něco objeví.