Připraven na novou výzvu? Pojď k nám

Co je cílová skupina?

Cílová skupina je podle Kotlera specifická skupina lidí na cílovém trhu, které chceme prostřednictvím reklamy doručit klíčové marketingové poselstvo. Zadefinování cílové skupiny je jedním z prvních kroků při tvorbě marketingové strategie. Vlastně téměř žádná komunikační aktivita by neměla začít bez toho, abychom věděli, ke komu hovoříme, protože právě podle toho určíme to, jak a co budeme říkat. Čím více toho o cílové skupině víme a čím více se dokážeme vcítit do toho, jak žije, co si myslí, co ji těší a co odrazuje, tím efektivněji ji dokážeme kampaní oslovit. Nejčastější a největší chybou v marketingové komunikaci je snaha zasáhnout každého.

Typického představitele naší cílové skupiny bychom si mohli představit jako ideálního zákazníka, který si může a chce koupit náš produkt. Pokud prodáváme drahý a kvalitní krém proti vráskám, naší cílovou skupinou budou ženy od 35 do 50 let, žijící ve městě se středním a vyšším příjmem, kterým záleží na jejich vzhledu a starají se o svou pleť. Už na základě těchto informací dokážeme předpokládat, že s nimi nebudeme komunikovat stejně jako s mužem, který rád pije pivo při sledování fotbalu v hospodě.

Definování a hloubkové pochopení cílové skupiny je relativně složité a používají se na to různé metody od průzkumů, přes SWOT analýzy, až po například fokusové skupiny. Hluboký vhled do cílové skupiny, jejich myšlení a chování se nazývá isnight.

Cílová skupina komunikace se nemusí shodovat s cílovou skupinou produktu. Například cílovou skupinou sladkého jogurtu s obalem s veselými kočičkami jsou děti, avšak cílovou skupinou komunikace jogurtu pro děti jsou matky. Ty rozhodují o nákupu.

Šikovní lidi patří do TRIADu

Momentálně nikoho nehledáme, ale kdo ví. Pokud si myslíš, že do TRIADu patříš, napiš nám a kdo ví, třeba se něco objeví.