Připraven na novou výzvu? Pojď k nám

Co je to AIDA

Pod zkratkou AIDA (Attention, Interest, Desire a Action) se skrývá proces jakékoli formy komunikace, která vede spotřebitele neznajícího váš produkt k finální fázi – ke koupi a proměně na stálého zákazníka.

Je to historií ověřený model (vznikl koncem 19. století), který má i navzdory své jednoduchosti uplatnění v moderní marketingové komunikaci.

  • Attention – Pozornost
  • Interest – Zájem
  • Desire – Touha
  • Action – Akce

Model AIDA se dá představit jako trychtýř, přes který procházejí spotřebitelé, přičemž každým krokem se snižuje jejich počet. V průměru se konečným zákazníkem stane jen každý 10-tý potenciální spotřebitel.

Attention (pozornost)

Získání pozornosti je prvním krokem komunikace. Těžko budete někoho přesvědčovat, že váš produkt je to, co právě potřebuje, pokud se vám nepodaří zaměřit pozornost na váš komunikační kanál. Pozornost získáte např. pěknými velkými obrázky nebo výrazným textem.

Interest (zájem)

Spotřebitel se o produkt začíná zajímat. Demonstrováním vlastností a výhod vašeho produktu si udržíte jeho prvotní pozornost.

Desire (touha)

Jakmile jste v potenciálním zákazníkovi vzbudili zájem o náš produkt, dalším krokem je vyvolat touhu vlastnit daný produkt. Produkt se stává touhou např. tehdy, když jim ukážete, jak jim pomůže vyřešit nějaký problém nebo v něm vyvoláte představu, jak dobře se po vlastnění produktu může cítit.

Action (akce)

Celý proces by byl úplně zbytečný, pokud by si spotřebitel váš výrobek nekoupil. Potenciální zákazník po produkte touží. Co mu bráni v koupi produktu? Argumenty proti můžou být racionálního, emocionálního a/nebo morálního charakteru. Spotřebitel chce být přesvědčený, že se rozhodne správně.

AIDA aplikovaná na komunikaci prostřednictvím webstránky simpleweb.sk

Jak využívat model AIDA v praxi?

Jakmile si uvědomíte, v kterém ze 4 bodů nejčastěji selháváte, odhalte kritickou chybu vaší komunikační strategie. Logickým krokem je úprava strategie tak, abyste se dostali až k poslednímu bodu. Nedostatečná znalost značky? Chybí vám pozornost, a proto by vaše reklama měla mít informativní charakter. Máte zajímavý produkt, který je známy a nikdo ho nekupuje? Ukažte spotřebitelům, že s vaším produktem se jim budou problémy řešit lépe.

 

Jak funguje AIDA u vás?

P.S.: Jestli jste si článek pročetli, podařilo se mi získat vaší pozornost a zájem. Pokud vás v něčem inspiroval, vyvolal ve vás touhu. To, jestli ji naplníte a zakomponujete do vaší práce, to je akce.

Šikovní lidi patří do TRIADu

Momentálně nikoho nehledáme, ale kdo ví. Pokud si myslíš, že do TRIADu patříš, napiš nám a kdo ví, třeba se něco objeví.