Připraven na novou výzvu? Pojď k nám

Co je afinita?

Afinita je pojem, kterým vyjadřujeme poměr konzumace určitého média cílovou skupinou v porovnání s populací. Je to teda „míra vhodnosti“ kampaně pro danou cílovou skupinu.

Když má afinita hodnotu 1 (afinita = 1), cílová skupina se shoduje s populací.

Pokud má afinita hodnotu větší než 1, kampaň je vhodnější pro danou cílovou skupinu jako pro celou populaci.

Pokud má afinita hodnotu menší než 1, kampaň není vhodnější pro danou cílovou skupinu jako pro celou populaci.

Čím je afinita větší, tím lépe je zasáhnutá cílová skupina.

Příklad:

Cílová skupina: muži 30-50 let

Návštěvnost portálu smec.sk tvoří z 15,6% muži ve věku 30-50 let. Celkově portál navštěvuje 13,5% populace.

Naopak portál nepravda.sk průměrně navštěvuje 12,3% mužů ve věku 30-50 let. Celkově portál navštěvuje 13,6% populace.

Titul Pokrytí v % Afinita
Věk 12 + CS ve věku 30-50 let
Smec.sk 13,5 15,6 1,16
Nepravda.sk 13,6 12,3 0,90

Vypočítali jsme, že kampaň zaměřená na naší cílovou skupinu je vhodnější nasadit na portál smec.sk.

Šikovní lidi patří do TRIADu

Momentálně nikoho nehledáme, ale kdo ví. Pokud si myslíš, že do TRIADu patříš, napiš nám a kdo ví, třeba se něco objeví.

BDGT cut

NOVINKA Z TRIADU:
Čitajte našu knihu Budget Cut o efektívnom marketingu!
Kúpiť