Připraven na novou výzvu? Pojď k nám

Co je Affiliate Marketing

Některé definice nazývají affiliate marketing i provizní marketing, protože prodejce nebo poskytovatel služby finančně odměňuje zprostředkovatele (tzv. affiliate partnera) za každého návštěvníka, kterého prostřednictvím svého webu přitáhne na stránku prodejce a který tam vykoná nějakou činnost (ať už přímo koupí produkt, zaregistruje se, přihlásí se na odběr newslettera, případně jen navštíví stránku). My si to však dovolíme nazvat například podpůrným marketingem (nebo marketingem spolupráce).

Affiliate marketing představuje obchodní vztah mezi prodejcem nebo poskytovatelem služby a zprostředkovatelem, z webu kterého se návštěvník proklikne na web prodejce. Když návštěvník klikne na takový podporovaný link a následně vykoná koupi, zprostředkovatel získá od prodejce anebo poskytovatele služby finanční odměnu. Ta může být z podílu z prodeje, dopředu dohodnuté sumy anebo z platby za každé kliknutí návštěvníka na odkaz. Kromě fixní finanční částky nebo odměny podle dohody však může prodejce odměnit zprostředkovatele i jinak, například službou zadarmo, procentem z prodeje a podobně. Úspešnost konverze se může sledovat například tak, že v reklamě na webe (nebo blogu) zprostředkovatele je umístněný unikátní kód, který návštěvníka identifikuje. Zprostředkovatel díky Google Analytics ví, kolik lidí na konkrétní reklamu kliklo a prodejce zase ví, odkud na jeho web jeho návštěvníci přišli.

Jak to vypadá v praxi?

Manželé Tristan a Izolda  shánějí do své ložnice novou postel. Například na fiktivním webu www.spetezdrave.cz si všimnou odkazu, který je přesměruje na web prodejce www.skvelepostele.cz. Na tomto webu se jim zalíbí některá postel, koupí si ji a spí spokojeným spánkem. Jelikož Tristana a Izoldu prodejci jako zákazníky zprostředkoval právě portál www.spetezdrave.cz, prodejce ho odmění určitou finanční částkou. Nebo některým ze způsobů odměn, o kterých jsme psali výše.

Šikovní lidi patří do TRIADu

Momentálně nikoho nehledáme, ale kdo ví. Pokud si myslíš, že do TRIADu patříš, napiš nám a kdo ví, třeba se něco objeví.