Připraven na novou výzvu? Pojď k nám

Co je landing page?

Landingpage se často chybně používá jako synonymum slova microsite, tj. samostatná web stránka, vytvořená za účelem prezentace konkrétního produktu, služby, speciální nabídky či jednorázové události. Označení landingpage je však spíše postavení stránky v rámci online kampaně, navíc je to konkrétní stránka, kam směřují všechny linky z kampaně a tedy cílová stránka, kde uživatel po kliknutí „přistane“. Landing page může být součástí vaší stránky či eshopu, avšak za microsite je většinou považována samostatná webová stránka s vlastní doménou či subdoménou.

Úlohou landingpage je vzbudit zájem návštěvníka, poskytnutí informací o konkrétním předmětu microsity, jako prostředek pro vyvolání požadované akce návštěvníka. Může jí být např. objednávka, registrace, registrace newsletteru, vyplnění formuláře či telefonický kontakr. Při landing je důležité sledovat její konverziu, testovat její různé varianty s cílem zvýšit její výkon. Na testování variant landing page se používají A/B testy.

Související linky:
http://en.wikipedia.org/wiki/Landing_page
http://inboundmarketing.com/university/calls-to-action-and-landing-page-best-practices-cv101

Šikovní lidi patří do TRIADu

Momentálně nikoho nehledáme, ale kdo ví. Pokud si myslíš, že do TRIADu patříš, napiš nám a kdo ví, třeba se něco objeví.